måndag 1 januari 2018

1 januari. Nytt år. Konsumism och avvikare

Foto: Astrid Nydahl


Vem tror på allvar att människan förändras för att en tideräkning anger ny dag, nytt år? Människan är alltjämt ett rovdjur, en bedragare, en svikare, en penningsamlare och en konsument. 

Oavsett vilken kalender är människan en och densamma. Med stor entusiasm följer hon gärna religiösa, politiska och andra ledare som uppmanar henne att ropa eller mumla färdigformulerade tankar och idéer fulla av förförelse, hat och illusioner. Inte sällan följer hon dem frivilligt också ut på dödens fält.

Undantagsvis är människan ändå vis och kan lära andra något om de andra vägarna och de andra tankarna. Det är den sortens människa som kallas udda, ensling, avvikare. 
***

Medial uppmärksamhet på ämnet konsumism och dess konsekvenser fanns före årsskiftet här:
Årets stora shoppinghögtid har just passerat och nu laddar många svenskar för rean. Enligt Konsumtionsrapporten 2017 har svenskarnas privata konsumtion ökat med 23 procent under perioden 2006–2016 (fasta priser). Bland de konsumtionsområden som ökat mest återfinns hushållens konsumtion i utlandet (69 procent), kommunikation (50 procent) mobilabonnemang som i många fall inkluderar en ny smart telefon) samt möbler, hushållsartiklar och underhålls produkter (44 procent). Motsvarande siffra för kläder och skor är 18 procent.  
Samtidigt ökar den psykiska ohälsan lavinartat. Enligt Försäkringskassan har antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat med 159 procent mellan 2011–2016. Anpassningsstörning och stressreaktioner till följd av bland annat en belastande livssituation ökar mest av de psykiatriska diagnoserna. Den psykiska ohälsan drabbar även barn och ungdomar hårt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar