tisdag 9 januari 2018

Drömmar, planer, framtidstankar

Foto: Astrid Nydahl

Jag hade gärna varit på väg till en annan del av Europa nu. Hindren är både fysiska och ekonomiska, men jag har i alla fall ansökt om stipendium för några veckor i Liverpool till sommaren. Om det beviljas är jag redo för en uppföljare till Black Country - boken jag skrev om West Midlands med fokus på Birmingham och dess sociala, politiska och kulturella förändring.

Längtar jag verkligen efter att ännu en gång konfronteras med samtidens myter? Nej, det gör jag inte. Min tanke är att försöka gå dem förbi. Självklart måste de vägas in i varje trovärdig betraktelse. Men de får inte skymma det övriga. Det får inte bli ännu en skrift i raden. Ska Liverpool skildras trovärdigt måste Merseybeat-kulturen ställas i kontrast till dagens civilisatoriska konflikter, det är självklart. Men staden finns i sin egen rätt, oavsett angreppen på den. Förfallet är all-europeiskt, inte specifikt brittiskt. Parallellt lever människorna - i Liverpool engelsmännen/ britterna, precis som i Kristianstad skåningarna/ svenskarna - sina vardagsliv. Det är kanske det, mer än annat, jag vill berätta om i högre grad än jag lyckades med i Black Country.

Vintern är sträng nattetid nu. Men den är mild och vacker dagtid. Solen lyser så vackert på markerna idag. En grävmaskinist arbetar frenetiskt på andra sidan gatan. Annars är det tyst och fritt från människor här ute. Staden kan jag skymta på avstånd, men jag behöver inte befinna mig där. Inte idag. Idag är det drömmar och läsning.


2 kommentarer: