torsdag 11 januari 2018

Peter Luthersson förgyller mina dagar

Foto: Astrid Nydahl
Läser Peter Lutherssons just utkomna Ur dagboken 1978-2012 (Engelsbergs akademi):
Litteraturen tog slut med Thomas Mann (...) Istället för litteratur: produkter för nöjeslysten publik, kundanpassade ord.
Och:
Vad som kommit efter västerlandet vet vi ännu inte, trots att det redan är här. Förmodligen återgår historien omsider till sig själv. Barbari och ultravåld återtar sitt oinskränkta herravälde.
Och slutligen idag (eftersom jag ämnar återkomma om denna bok):
Det är inte så att kulturen och populärkulturen är syskon. De är fiender, poler.
Lutherssons bok är ytterst läsvärd, inte minst för var och en som anar vartåt det barkar, den går att beställa i närmaste bokhandel (på nätet eller någonstans i landet där en sådan fortfarande finns kvar fysiskt).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar