tisdag 13 februari 2018

Terrorrättegången i Stockholm. Ökensekten och våra dagars islamism. Ny viktig bok

Idag började rättegången mot islamisten Rakhmat Akilov i Stockholm. För att bättre förstå bakgrunden till den här typen av terrorbrott vill jag idag rekommendera en alldeles ny bok.

Carl Schiøtz Wibye: Terrorns rike. Hur en våldsam sekt från den arabiska öknen radikaliserade islam(Karneval förlag, översättning av Ulrika Junker Miranda, efterord av Aje Carlbom)

”I 30 års tid, från 1973 till 2002, överförde saudiska myndigheter och privatpersoner från kungafamiljen till affärslivet ofattbara 87 miljarder dollar till det globala wahhabitiska projektet. Detta är mycket mer än Sovjetunionens samlade utgifter för propaganda under hela kalla kriget. Wahhabism-exporten är därmed den överlägset största världsomspännande propagandakampanjen i mänsklighetens historia.”

När vi talar om islamismen – och därmed våldsam jihadism – borde vi kanske oftare reflektera över det faktum att denna rörelses ”moderna” vagga står i Saudiarabien. Det är sannerligen en paradox att detta extrema land – extremt i många avseenden – är en av USA:s och därmed västerlandets viktigaste allierade i arabvärlden, samtidigt som det fött och gött en religiös-politisk rörelse med Koranen som huvudkälla, som vid upprepade tillfällen med en eller annan form av våld angriper länderna i väst, inte minst med olika typer av terror riktad mot civila. 11 september-attentaten blev förstås ett klimax – att de skulle följas av hundratals andra våldsangrepp i mindre skala stod inte klart vid den tidpunkten men har sedan bekräftats som islamistisk praktik i stora delar av västerlandet.

Norges ambassadör i Saudiarabien åren 2009 - 2014, Carl Schiøtz Wibye, har skrivit en grundläggande och utmärkt bok om såväl landets som wahhabismens historia: Terrorns rike. Hur en våldsam sekt från den arabiska öknen radikaliserade islam. Det är ofta elementär kunskap som saknas i svensk debatt. Men istället för att slänga iväg några ytliga betraktelser skulle varje debattdeltagare vara betjänta av det slags kunskap som den här boken förmedlar. Saudiaarabiens extrema islam har nämligen rötter i en religiös ideologi som under lång tid varit en plåga för andra, också andra muslimer. Den kallas wahhabism och kan sägas vara en statsideologi i landet som har fler rika prinsar än taxichaufförer.

Om man bekantar sig med wahhabismen får man på köpet en förståelse för varför islam – till skillnad från exempelvis kristendomen – inte låter sig reformeras. ”Sådant som redan är perfekt kan inte reformeras” sammanfattar författaren. Wahhabismen föds med Muhammed ibn al-Wahhab men utgår ifrån Ibn Taymiyya, ”en världsfrånvänd, opraktisk excentriker” som verkade på 1300-talet. Han var verksam i mitten av 1700-talet och han missionerade bl.a. i hamnstaden Basra. Naturligtvis betraktade han sin lära som den enda sanna, därmed sagt att andra uttolkare av Koranen var ”Guds fiender”.

Schiøtz Wibye visar hur dessa idéer tillämpas också idag, från terrorsekter som IS över Talibanrörelsen till regimen som styr Saudiarabien. Men först går han bakåt, faktiskt ända tillbaka till tiden före islam i den arabiska världen, över profeten Muhammed som föds i en kristen trakt och olika skolor och tradition bland hans följare, fram till dagens Saudiarabien och de islamistiska, wahhabitiska, rörelserna. Han ger ett lättillgängligt och brett perspektiv på hur de påverkat miljöer som är muslimska, såväl som icke-muslimska. Han fäster stor vikt vid exporten av wahhabismen inte minst i västerlandet där regimen skapat lokal förankring genom sina minst sagt ”generösa” bidrag till bygget av moskéer.

Schiøtz Wibye redogör också för hur extrem praktik tar sig uttryck i våra länder, inte minst diskuterar han ingående sådant som niqab-bruk och religiös extremism som social/antisocial hållning. Han går noggrant och detaljerat igenom en rad globala konflikter och visar hur wahhabiterna fiskat i grumligt vatten för att etablera närvaro också sedan militära konflikter avslutats.


Att boken innehåller en utförlig lista över arabiska ord och uttryck är en bra vägledning för läsaren. Sammantaget skulle jag vilja hävda att detta är en av de verkligt viktiga utgivningarna på senare år. Tack vare Schiøtz Wibyes kunskaper och lediga sätt att redovisa dem har vi nu på svenska en seriös och ingående redogörelse för vad den mordiska islamismen har för ideologiska rötter och varför dess praktik är så blodig som den är.


2 kommentarer:

  1. Tack igen för ett boktips. Eftersom jag inte hittade den i vårt bibliotek, skickade jag dit ett köptips.

    //Eija

    SvaraRadera
  2. Tack Eija, boken har utgivningsdag idag, så det tar kanske lite tid innan den finns på bibliotek. Alltid bra göra som du gjort!

    SvaraRadera