onsdag 21 mars 2018

Integration eller blott välfärd som dröm?

Foto: Astrid Nydahl
I en krönika om "multikultur" (ja, det vi numera kallar "mångkultur") och Helmut Schmidt konstaterar Richard Swartz att denna typ av samhälle "är möjligt bara om det samtidigt är 'auktoritärt'" - vilket borde ha fått många av Svenskans läsare att sätta morgonkaffet i fel hals. Ty även om sådana, mycket drastiska, slutsatser är korrekta borde de få jämmerdalen att provisoriskt vakna upp ur törnrosasömnen. Men eftersom det skrevs redan 2005 får vi anta att så inte skedde.

I det vidare resonemanget skriver Swartz:
"I en krympande värld med stor migration behövs därför ingen större fantasi för att inse att detta är ett växande problem, och inte bara för tyskar."
Och slutklämmen på krönikan löd:
"Att Helmut Schmidt har sina tvivel vad gäller attraktionskraften hos the German way of life borde nog därför få också svenskar, denna lill- och småtyska stam, att känna sig bekymrade."
Som alla förstår handlar det inte om en ovilja att komma till Tyskland eller Sverige för att njuta av fred, välfärd och framtidsmöjligheter, utan om huruvida någon vill och/eller förmår integreras. Det var det som den gamle förbundskanslern allt mer ifrågasatte. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar