onsdag 7 mars 2018

Vad är det vi väntar på? Säpo har skickat goda råd till alla politiker

Foto: Catarina L.
Det är i Aftonbladet jag läser den föga uppmärksammade saken:

Säpo har skickat en broschyr om personlig säkerhet till alla folkvalda i Sverige. 25 000 personer har fått råd om hur de ska skydda sig. Tonläget är delvis dramatiskt: "Du får bara en chans, agera kraftfullt och med fokus på att rädda ditt liv."

Så står det på sidan 65 under rubriken Fem steg vid ett terrorattentat.
  
Det finns förstås mycket mer av intresse kring denna broschyr som publicerades i samband med Folk & försvar–konferensen. 

Men det första jag vill fråga mig är detta: Hur kan det komma sig att en så allvarlig varning detta valår 2018 passerar i tysthet? Varför finns det ingen medial diskussion om Säpos råd? Är de inte i själva verket sensationella? 

Här några fler klipp:
 "I och med ditt politiska engagemang bör du och dina närmaste kolleger regelbundet reflektera och analysera om ni är utsatta för risker." 
"Undvik att ta emot okända besökare i enrum... Förbered dig också så att du enkelt kan lämna rummet och larma... variera färdväg och restider..." 
"Om man bedömer att en gärningsman upptäcker de flyende personerna, är det bättre för de flyende att ta skydd. Ta tillflykt till en konferenslokal, skolsal eller ett annat rum som går att låsa eller blockera. Försök att vara tyst. Lås och släck ljuset..."
Jag undrar om det inte finns en djupare, halvt dold innebörd av de sista orden. Vad gäller de egentligen? De lyder: ”Försök att vara tyst. Lås och släck ljuset...". 

Om dessa ord blir vägledande i höstens val har politikerklassen, med Säpos hjälp fått precis det de önskar: tystnad och mörker, för att kunna fortsätta på den utstakade och katastrofala vägen. 
1 kommentar: