lördag 14 april 2018

Mer läsning från de döda...

Nej, den är inte ny för dagen, men den kräver ständig omläsning.

Tarkovskijs dagböcker, Martyrologion: Dagböcker 1970-1986 (i översättning av Håkan Lövgren) måste man betrakta som en heroisk utgivning av Atrium Förlag. Själv läser den mycket, mycket sakta, gång på gång och jag upptäcker förstås något nytt varje gång.. Men jag känner en stor glädje att få denna möjlighet. Förlaget presenterar boken så här:

"Den 4 april 2012, när Andrej Tarkovskij skulle ha fyllt 80 år, hedrar förlaget den ryske filmskaparens minne genom utgivning av hans samlade dagböcker Martyrologion: Dagböcker 1970-1986 som för första gången publiceras i svensk översättning. 
Från april 1970 till sin bortgång i december 1986 - under perioder av både direkt och indirekt yrkesförbud i Sovjet och i italiensk, svensk och fransk exil på 1980-talet - samlade Tarkovskij sina tankar och upplevelser i en serie dagböcker som han benämnde "Martyrologion".  
Dagböckerna har under flera decennier rönt stor uppmärksamhet internationellt, och det inom en bred läsekrets - dels för att Tarkovskijs tankar om film alltid kopplas till litteratur och bildkonst, till religion, samhälle och samtid, dels för att böckerna ger en unik inblick i hur det var att leva och verka som (film)konstnär i Sovjetunionen under 1970- och 1980-talet samt de kulturkrockar som Tarkovskijs exilår medförde. 
Martyrologion är en volym för alla som intresserar sig för såväl Tarkovskijs egna filmer som den tid och de villkor han verkade i. Dessutom rymmer dagböckerna spännande ingångar till både ryska klassiker (t ex Gogol, Pusjkin, Dostojevskij, Tolstoj) och andra samtida filmkonstnärer - Fellini, Kurosawa, Antonioni och Bergman, för att bara nämna några av namnen i Tarkovskijs bekantskapskrets"


1 kommentar:

  1. ...och i den skaran Miloś Forman. Han är bland “Döda poeternas sällskap” från och med idag. Hans filmer en stor budskap för mänskligheten.

    SvaraRadera