torsdag 10 maj 2018

Europas folk krymper. Italiensk kulturjournalist om demografiska förändringar


Foto: Astrid Nydahl

Giulio Meotti som är italiensk författare och kulturredaktör på Il Foglio skriver på Gatestone Institute om europeisk demografi och en minskad befolkning. Han säger att problemet bottnar i att vi inte längre reproducerar oss tillräckligt, och att vi ”kompenserar bortfallet med invandring”. Eftersom majoriteten av invandrarna idag är muslimer innebär den demografiska nedgången ”en islamisering av Europa.”

Utifrån italienska omständigheter säger Meotti att ”den politiska klassen rycker på axlarna” eftersom politikerna tycks mena att religion är en privatsak. Men så förhåller det sig inte alls med islam tillägger han och säger: ”några av dem arbetar också hårt för att etablera en stat där islamisk lag (sharia) är själva fundamentet för alla och envar.” Vi kan redan se denna utveckling med allt fler moskéer och beslöjade kvinnor i Europa.

Vad kan man göra? Meotti säger att vi måste ha modet att försvara våra värderingar och att föra vårt arv vidare till barnen, om vi inte gör det ”kommer vi européer helt enkelt att dö bort”. Och skulle det ske ”kommer den mest upplysta civilisation världen känt” att försvinna.

Meotti berättar om en ny rapport som talar om en kraftigt ”minskande italiensk befolkning”. Meottis kommentar:
"If the official Eurostat forecast is correct, then within 60 years or, taking into consideration the current pace of migration even sooner, 50% of Italy's inhabitants will be of African or Asian descent".
Gefira skriver också om antalet migranter från icke-västliga länder:
"German, Spanish, Norwegian, Irish and Dutch NGOs as well as the European Navy have ferried a shocking 600 thousand non-Western migrants from Libya to Italy since 2014. This has been done with the full complicity of the current Italian authorities. The grand replacement is no accident nor is it intended to be stopped. It is a well designed, devious program without the European natives having a say".
Läs gärna hela artikeln, den finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar