måndag 4 juni 2018

Arkadij Babtjenkos egen berättelse

Foto: Astrid Nydahl

I Expressen kan man idag ta del av Arkadij Babtjenkos egen berättelse om det fejkade mordet:
Jag får förebråelser för att jag bröt mot den journalistiska etiken och moralen. Man säger att en journalist inte får samarbeta med säkerhetstjänster. Låt mig förklara något. Du får ett besök av medarbetare i säkerhetstjänstens terrorbekämpningsavdelning. Och de säger att de har en lista på folk som ska dödas. Du är nummer ett på den listan. Det ligger en beställning på dig. Den beställningen är redan betald. Men du är ”småpotatis” – det är ett citat – man vill döda dig för att skapa resonans. För att kolla läget. Och de huvudsakliga målen, de vars död ska åstadkomma den maximala skadan, blir kända efteråt. Vi vet inte vilka de är. Hjälp oss. Hjälp oss att avslöja den kedjan. 
I och med den ryska statens ständiga lönnmord - inte minst journalister och författare drabbas - och hämndaktioner mot regimkritiker finns det ingen större anledning av moralisera över Babtjenkos agerande. Hur skulle jag själv ha gjort? Den grundläggande frågan måste man ställa sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar