fredag 29 juni 2018

Döden, sjukdomarna, uppgivenheten

Foto: Astrid Nydahl

På kort tid har jag fått två dödsbud. Det senaste fick jag för några dagar sedan på telefon. Eftersom ingen skrivit om det och ingen dödsannons finns utlagd än tiger jag om personen ifråga, men säger att hon under viktiga år var en av de närmaste på Öland. En kvinna som delade mitt intresse för Simone Weil, själv skrev och arbetade som förläggare och lärare. Hennes avhandling befann sig i kretsen av Simone Weil, men huvudpersonen var en annan.

Jag lär återkomma till henne.

Dessa dödsbud har bidragit till att jag psykiskt och intellektuellt sjunkit till ett bottenläge. Jag fick fina böcker på min födelsedag, jag läser försiktigt i dem men vill helst bara sitta vid havet och sjunka in - eller rinna ut - i ett tillstånd av stillhet och ickemedvetande.

När egna sjukdomar tyngs av flera dödsbud är det som om den egna kroppen inte vill eller orkar mer. Ändå vet man, inte minst jag själv, att det är ett övergående tillstånd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar