söndag 3 juni 2018

Politiker eller privatman? Skrivandets olika vägar och irrvägar

Samma sjö som härom dagen. Hammarsjön som blommar så vacker. Foto: Astrid Nydahl
"Somliga har uppmanat mig att skriva om min egen tids händelser, de anser att jag kan betrakta dem med en blick som är mindre förvrängd av lidelse än andras och att jag kan betrakta dem på närmare håll eftersom ödet har gett mig nära kontakt med ledarna för olika partier."
Det vill inte Montaigne göra. I första bandet, kapitel tjugo av Essayer (i Jan Stolpes översättning) reder han ut varför. Han anser sig för det första skriva med en "hackig stil" som gör honom andfådd. Han är "dålig på disposition" och "okunnigare än ett barn om uttryck och glosor för de vanligaste saker." Utifrån det har han fattat sitt beslut att bara skriva om det han anser sig kunna "tala om", därmed "anpassande ämnet till min förmåga." 

De där orden har följt mig länge. Jag tänker på att skrivandet om "min egen tids händelser" naturligt nog blivit en bloggvärldens melodi. Det är alldeles naturligt, de flesta människor vill kommentera stort och smått, särskilt när det ger skäl för oro, opposition eller vrede - ytterst sällan när det alstrar glädje och livslust.

Men Montaigne tillägger ju att kontakt med "ledarna för olika partier" ändå ger honom en unik möjlighet till lugnare betraktelser. Och det är kanske just detta som gör att människor ser honom som lämpad att skriva om tidens händelser. Är det på den punkten som hans motvilja föds?

Jag har själv varit en politisk människa sedan pubertetsåren. Det har lett mig fel flera gånger, särskilt fram till 30-årsåldern. Men det har också motiverat mig till dagliga studier av de ämnen och politiska läror som förstör och förgör i vår alldeles konkreta nutid. 2018 är ingen stort undantag. Det var inte heller 2010 och 2014 om vi nu skriver i termer av politiska kampanjer och val.

Montaigne tog inte emot beställningar. Han skrev inte på andras uppdrag än sitt eget. Och han hade ju redan i förordet till sina essayer påpekat att ämnet för texterna var han själv. "Skulle jag välja ett ämne som styrde mig skulle jag riskera att digna under bördan." Jag kan denna vackra inledande junihelg bara instämma och känna igen mig i de orden.

Samma sjö som härom dagen. Hammarsjön som blommar så vacker. Foto: Astrid NydahlInga kommentarer:

Skicka en kommentar