fredag 29 juni 2018

Salafismens svenska miljöer. En alarmerande rapport

Foto: Astrid Nydahl
Idag kan ni här i bloggen läsa ett utdrag ur ett pressmeddelande från Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det handlar om salafismen och dess utbredning i vårt eget arma land. Hela rapporten kan man gratis ladda ner som pdf här. 


*** 

Utöver det som hittills blivit synligt för allmänheten har mycket annat hänt i dessa miljöer. Säkerhetspolisen har beskrivit att Sveriges våldsbejakande islamistiska miljöer har tiodubblats på mindre ett decennium. Denna ökning speglar de framväxande radikala grupperingar som rapporten beskriver. 
Rapporten beskriver även vilka budskap som miljöerna förmedlar, deras påverkansmetoder samt hur lokala myndighetsföreträdare upplever salafistisk och salafist-jihadistisk påverkan i svenska lokalsamhällen som Halmstad, Stockholm, Göteborg, Borås och Västerås.– Detta är ett förhållandevis nytt forskningsområde. Det saknas idag i stor utsträckning studier och forskning på de salafist-jihadistiska miljöerna i en svensk kontext. Framförallt saknas forskning om kopplingar mellan salafism och salafistisk-jihadism. Rapporten syftar till att bredda förståelsen för deras budskap och påverkansmetoder, säger Magnus Ranstorp. 
Rapporten är författad av Dr. Magnus Ranstorp, Filip Ahlin, Peder Hyllengren och Magnus Normark vid Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) på Försvarshögskolan. 
Vad är skillnaden mellan salafism och salafistisk jihadism? 
– Salafism är en bokstavstrogen trosinriktning inom sunnitisk Islam som vill gå tillbaka till den muslimska religionen så som de uppfattar att den levdes och lärdes ut av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Salafister motsätter sig alla förändringar, avvikelser eller förnyelser i religionstolkning och förkastar de fyra rättskolorna inom sunnitisk Islam. Salafism är starkt gränssättande mellan muslimer och icke-muslimer, mellan rena och orena muslimer, mellan män och kvinnor, mellan halal (tillåtet) och haram (förbjudet), mellan Islam och Väst. Militanta aktivister inom salafismen benämns salafistiska jihadister. Terrororganisationen Islamiska Staten (IS) består av salafistiska jihadister, säger Magnus Ranstorp. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar