torsdag 19 juli 2018

Anders Johansson: en dikt för torsdagen

Foto: Anders Johansson

Då och då 
gör de sig ännu påminda,
mina företrädare i huset,
trots att vi bott här
mer än 30 år.
Kanske minns de träden
i vinternatten när de 
lämnade huset i en tystnad
som inte var deras.
Det finns så många tystnader,
dödens är bara en av dem.
Deras ögon betraktar oss
men så svaga som om
de endast är reflexer av ögon.
Våra liv, viskar de
med nycklar i sina händer
och trevar efter blod och skatter
utspillda på sovrumsgolvet.
Det finns ingen anledning
att snabbt besvara deras frågor
och lämna bitmärken
i varandras skinn.
Snart sitter vi 
i samma båt:
en flytande trädgård
vid gatans slut.
Vi måste leva
i en större tunnhet:
Som en trollkarl
som är oförmögen
att återvända från den plats
han försatt sig i.
Kanske hade vi
endast plats i en dröm,
i vilken ingen ville
något särskilt.
Som om det bara
var livet som gjorde
sig påmint.
Jag undrar bara
när ska de skickas
vykorten som blev kvar?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar