tisdag 31 juli 2018

Les Murray: Demonstration, ur Dikter från den efterblivna landsbygden

Foto: Anders Johansson

Vilken klass som än utgör er mask
kommer jag från en mycket lägre.
Bland era utstyrslar är jag en paria.
Inget en mobb gör är hederligt,

inte till en början, inte bromsat till media,
inte när det är polis. De första demos jag såg,
före plakatens tid, var riktade mot mig
ensam, i två år, med talkörer

varje dag, med halvförbindliga
tråcklanden dessemellan och högdragen
moralisk feghet som höll undan kjoltygen.
Jag lärde mig er världsordning då.

(Les Murray. Ur dikten Demonstration, översättning Stewe Claeson, Jonas Ellerström, Lars-Håkan Svensson)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar