söndag 12 augusti 2018

Tiden går inte att tala med

Foto: Astrid Nydahl

"Vi stannar och stiger av vid den här hållplatsen med de tre årtalen 1989,1990 och 1991. Det är lämpligt att göra ett uppehåll. Härifrån ser vi murar falla, folk förenas, ett imperium upplösas och en härskande ideologi förlora sin ställning. Och allt sker utan våld. 

(...) 

Men tiden går inte att tala med. Mörka krafter är inte döda. Nationalism och totalitarism får nytt liv och kommer tillbaka i nya kläder. De hade bara varit ute ett tag och bytt om."

Erik Lundberg: ur Evangeliet och manifestet, den femte boken om de frihetliga, 2013.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar