onsdag 8 augusti 2018

Tystnaden som bästa alternativ

Foto: Astrid Nydahl
När det inte finns något att säga ska man vara tyst. Jag har de senaste veckorna låtit de finast tänkbara poeterna ge ord åt det som pågår - privat och politiskt, enskilt och kollektivt. Den vägen går jag inte nu. För att den ska ha sitt värde måste den portioneras ut försiktigt. Efter det återstår bara tystnaden. Som idag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar