onsdag 5 september 2018

Ett ödesval? Alls ett val?


I varje fritt samhälle ges det rösträtt. Det är inte detsamma som röstplikt eller rösttvång. I varje fritt samhälle ges det också möjlighet till avstående. Jag avstår. Det är varken nytt eller särskilt anmärkningsvärt. 

Men till de människor i min krets som tror att detta är "ett ödesval", "en vändpunkt" eller rentav "en skiljeväg" vill jag säga att jag inte tror på sådana utsagor. Mina politiska ställningstaganden bygger aldrig på känslor. Förnuftsstyrda handlingar byggde det Sverige som målmedvetet raseras. Ingenting kommer att förändras. Destruktionen kommer att fortgå med oförminskad kraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar