torsdag 20 september 2018

Tatiana de Rosnay: Regnvakt (Sekwa, översättning av Linda Skugge)Jag frestas säga att det inte är en människa utan en företeelse som är den här romanens viktigaste kraftfält, nämligen den senaste stora översvämningen av Paris. I detta kraftfälts periferi finns också de fasansfulla terrordåden 2015.

Ändå kan jag konstatera att den människa som står i centrum är den internationellt framgångsrike yrkesfotografen Linden Malegard. Han har just anlänt till Paris från USA för att vara med i det intima familjefirandet av fadern Paul på hans 70-årsdag.

Tatiana de Rosnay skriver en mycket rikt associativ prosa. Varje möjlighet hon ger sig själv, tar hon till sidoberättelser, utvikningar och nya associationer. Det är kanske det som ger den täta och bastanta romanen dess flöde och behållning.

Tillåt mig ett rejält citat för att visa hur författaren bygger dramats yttre miljö:
”Linden slår på den väggfasta tv:n mitt emot sängen. Alla kanaler handlar om Seine, även de utländska.Ytterligare en panel med specialister samanfattar sina dystra prognoser: det här kan hålla på en månad, med en sju-dagars-topp som ännu inte uppnåtts. Floden uppmäts nu till sju meter vid Austerlitz, högre än i juni 2016. Vattnet stiger långsam och sipprar ut genom ventilationssystem, galler och brunnar. Det breder ut sig överallt via sprickor, ventiler och väggropar.”
Så ser den sakliga texten om den allt mer hotfulla översvämningen ut. Det blir förstås värre. Mycket värre.

Samtidigt börjar en katastrof inom familjen att utveckla sig. Först faller fadern ifrån, får en stroke och läggs in på sjukhus. Sedan faller modern och isoleras på sitt hotellrum med lunginflammation. Så blottas fler av familjens hemligheter och konflikter. Dittills okända kärleksförbindelser blottas. Det hela sker sakta, men lika obönhörligt som översvämningen av staden.

När klimax nås står också sjukhuset under vatten och några sista hemligheter ska röjas innan döden avslutar detta mäktiga drama. Eifelltornet står som ett väldigt utropstecken mitt i en sjö! Vill man ha en rejäl roman att umgås med i vinter kan jag utan tvekan rekommendera Regnvakt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar