fredag 23 november 2018

Alkohålet eller nykterheten. Bakgården eller havsbandet

Foto: Lennart Romberg
Är det bakgården eller havsbandet jag tillhör? Som tämligen ung romantiker drogs jag alltid till bakgården och gränden. Det var där jag fann krogarna som serverade tunga, röda viner till lågt pris. Dessa krogar låg förstås i Lissabon. Klockan var då bara ett armband och det var graden av berusning som avgjorde när det var dags att bryta upp. Så utvecklade jag ett alkoholberoende som jag kämpat både med och mot i hela mitt vuxna liv.


Foto: Astrid Nydahl
Jag bytte bakgården och gränden mot havsbandet för många år sedan. Resandet söderut avslutades. Någon egentligen saknad uppstod aldrig. Man kan leva länge på minnen. Men trots den dagliga vistelsen vid Östersjön blev jag inte kvitt min kemiska ockupant. Han ropade genom alla landskap och jag lyssnade alltför ofta till hans lockelser. Att byta miljö kan vara livsavgörande. Men utan att byta alkohålet mot klarsynen blir det aldrig tal om en verklig förändring. Det har jag många gånger trott mig förstå. Misslyckande har följt på misslyckande. Har jag förstått det nu?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar