söndag 11 november 2018

Den farliga "trosideologin"

Foto: Astrid Nydahl

I sin bok Aftonläsning från 1987 skriver Nils Erik Wickberg:
"I avsaknad av det ryggstöd en alla förpliktande, normerande trosideologi innebär, påstås genomsnittsmänniskan känna sig hemlös, utan fotfäste i tillvaron. Under historiens gång har det dock visat sig, att såfort ett normsystem blir statsreligion, statsideologi och förmäles med politisk maktutövning, leder detta till förföljelse av enskilda individer och undertryckande av hela folkgrupper. Därför synes det önskligt, att den religiösa och ideologiska övertygelsen får förbli vars och ens privatsak och att staten blott ser till, att religiöst och politiskt uppeldade nöjer sig med de påtryckningskanaler ett öppet samhälle erbjuder och inte av trosnit ofredar andra medborgare."
Här träffar finlandssvenske Wickberg huvudet på spiken. Trots att texten har 30 år på nacken beskriver den med exakthet situationen i dagens Europa. Förutom att lägga märke till hans språk, detta vackra, ålderdomligt klingande, bör man se att han direkt vänder sig mot de totalitära tankesystem som vill vara "normerande trosideologi" för hela samhällen. Det finns idag, också i Sverige, ett par sådana, parallella ideologier. 


Den avgjort farligaste är den som springer ur islam. Dagens islam gör allt den kan för att i "trosnit ofreda andra medborgare". Den vill likrikta också det som egentligen inte på minsta sätt angår de Koranbaserade trossatserna. Det ligger i dess natur: expansion och maktutövning. De två centrala teserna är alltjämt ett krigets hus och ett fredens hus. I krigets hus, Dar al-Harb,lever muslimer bland oss otrogna och måste föra krig för sin sak. I de samhällen där islam styr, Dar al-Islam, är saken redan avgjord. Dhimmifolken har ingen talan. Det är bara att betala straffavgiften och tiga. Wickbergs bok kan vara inspirerande som exempel på hur man kan tala mot sådana maktanspråk.

***
I lördagens DN intervjuades författaren Amos Oz av Nathan Shachar. Där finns en passage som antyder hur en ”trosideologi” kan se ut med andra förtecken än de islamistiska:
Premiärminister Netanyahu, säger Oz med ännu en av de bilder som kommer för honom med sådan lätthet, styr landet som om det vore ett flygplan: 
– Längst fram, i första klass, är stämningen på topp. Ekonomin blomstrar. Också i turistklassen har folk det hyggligt. De konsumerar och terrorismen kastar inte längre någon skugga över deras vardag. Längst bak, i lastrummet, sitter beduiner, ultraortodoxa judar och andra vanlottade. Men deras protester drunknar i motorbullret. Resan går lugnt och mjukt. Problemet är bara att vi håller kursen mot en bergvägg. 
– Men Netanyahu är en intelligent person, ingen kamikazepilot. 
– Jag känner honom. Han har suttit i soffan där du sitter nu. Han är inte dum. Men också de bästa människor trubbas av och blir mindre kloka när de hör smicker och fjäsk dag ut och dag in. 
Och berget vi flyger mot?– Våra ledare tror att det skall flytta på sig, i sista sekunden.”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar