torsdag 15 november 2018

Med eller utan gasmask? Brexit dagen efter

Skyttegravar under första världskriget
Vem vågar göra anspråk på att förstå den avtalstext som brittiska regeringen skulle ta ställning till igår. Med tre ministrars avgång - Brexitministern, arbetsmarknadsministern och Nordirlandministern - och massiv kritik undrar jag om May helt enkelt vill sälja ett vakuum-avtal som på lång sikt ställer landet utanför all påverkan men med EU:s hela regelverk intakt. Så ser det ut men inte heller jag gör anspråk på att förstå.

En sak tänker jag på: möjligheten att undvika nya storkrig i Europa. Den måste vara prioritet nummer ett. Det var också den tanken som avgjorde saken för mig när jag röstade ja i båda folkomröstningarna. Nu faller ljuset annorlunda på saken men jag bär ändå vidare på frågan: skulle ett sådant krig ha varit närmare utan EU? Den frågan ter sig betydligt viktigare än de andra. Men det är inte detsamma som att avtalstextens alla punkter skulle vara oviktiga. Förstås.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar