torsdag 24 januari 2019

Röta eller sundhet i vår tid

Pite älv vid Storforsen. Foto: Astrid Nydahl
När själva fundamentet är friskt - ej angripet av röta, politiska motsättningar, familjegräl, mögel - går det att bygga vidare. Det gäller för såväl individer och familjer som för byggnader och hela samhällen.

Vårt land är svårt angripet. Därför gäller det att man själv vårdar sin tillvaro utan att gripas av bacillskräck eller sociala fobier. Det senare är en underavdelning makten ofta och alltför lättvindigt  använder sig av för att utesluta eller tysta kritiker. De som gått i de totalitära idéernas skola använder sådana argument istället för att gå i sakligt svaromål.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar