fredag 1 februari 2019

Svenska kyrkan med byxorna nerdragna

Foto: Astrid Nydahl


Sameh Egyptson, forskare vid Lunds Universitet har skrivit en debattartikel i veckans nummer av Kyrkans tidning. Han menar att Svenska kyrkan låtit sig luras av islamisterna. Jag skulle vilja säga att de alldeles frivilligt och med största entusiasm låtit det ske.


Sameh Egyptson skriver:
Al-Qaradawi, chefsteologen för Muslimska brödraskapet, skrev strategin för den islamistiska rörelsen och talade då om eskatologisk tamkin. Detta innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar. 
Och längre fram i artikeln:
Under den arabiska våren talade man öppet om sina mål. Internationella Muslimska brödraskapets högsta guide beskrev hur muslimerna skulle förverkliga tamkin och bemästra världen.
Och:
Efterträdaren till imamposten (i Stockholm), Othman Al-Tawalbeh, kallades Svenska kyrkans imam efter det att han blev anställd av Sofia församling i ett dialogprojekt, ”Tillsammans för Sverige”. Han ledde också etableringen av studieförbundet Ibn Rushd. Som fadder stod kristna studieförbundet Sensus.
Man får konstatera att islamisterna i Sverige inte haft allt för svårt att lura kristna samfund. Beväpnade med sin ideologiska tawriya (vita lögner) har de lyckats. Sameh Egyptson är forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet, författare till aktuella boken Holy White Lies om bland annat Muslimska Brödraskapets teologi, strategi och infiltration i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar