lördag 20 april 2019

Alisa Velaj: På bron

Foto: Astrid Nydahl


På bron

Om varje bro har du sagt att den var bäst,
länge höll du den hjärtans kär.
Senare har förstörelsens dagar följt
för dig, för mig, för bron över floden

Också jag har sagt att jag tycker om alla broar,
utom den som avsiktligt förstördes.
Jag har sagt, jag har sagt…
Det är förvisso mycket vi sagt, båda två

Längre fram, jag från Öst och du från Väst,
vågade vi gå högtidligt på bron
(när sprickor av förfall redan syntes)
I avsikt att hålla varandras händer just där,
som jordens hjärta sägs befinna sig.

Just där föll vi ner i vattnet,
stuckna av vredens getingar
oförmögna att inse ens då
huruvida vi förlorade balansen på grund av dem,
eller om det var bron som föll sönder i våra själar…


Översättning från albanskan av Arben P. Latifi
Översättning från engelskan av Thomas Nydahl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar