onsdag 10 april 2019

Omröstning pågår

Foto: Astrid Nydahl
Idag är det allmänna val här i byn. Vi har en väl utvecklad lokal styresform som valmyndigheten installerar. Vår lokalstyrelse äger full bestämmanderätt i alla viktiga frågor. Den väljs vart fjärde år i folkomröstningar utan valsedlar. Vi räcker alltså upp händerna när det behövs. Annars låter vi bli.

Hittills har vi enats om att svenska språket gäller för all kommunikation, trots att vi egentligen talar en östdansk dialekt till vardags. Vi har enats om att den som arbetar också äter, och att vi vid pensionsålder fortsätter att leva trygga men enkla liv i byn. Det gäller för såväl infödda som inflyttade. Också beslutet om sjukvård var lätt att fatta, vi tillämpar helt enkelt riksnormen med högkostnadsskydd.

Resultaten av dagens val kommer att bli som de brukar: fortsatt stabilitet, inga ekonomiska eller politiska äventyrligheter, ingen släpphänthet gentemot myglare, skattesmitare eller girighet. Vi står enade, också när vi sitter ner.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar