tisdag 21 maj 2019

" Det är inte nödvändigtvis klarhet han söker..."

Foto: Astrid Nydahl
Tocquevilles manuskript vittnar om hur mån han är om effekter. Marginalerna är fyllda med kommentarer och tillrop. Texterna är liksom fortfarande under arbete. Ibland viker han papperet på mitten och skriver på ena sidan, rättar och förmanar sig själv på den andra (...) Det är inte nödvändigtvis klarhet han söker, men sinnesrörelser, eftertanke - som en konstnär, mer än en historiker, kanske.

Tocqueville tecknas bland annat så i Anders Ehnmarks bok Slottet. Det är en glimrande studie av en man och hans tid.

Veckan framöver kommer Sverige att tala om Engdahls och Frostenssons nya böcker. Om dem tänker jag tiga. Inte ens läsa. Jag fortsätter läsa Tocqueville och Ehnmark. Det är inte att gå emot strömmen - som det heter - det är att gå i grunden emot sin tid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar