fredag 3 maj 2019

Händelselösheten

Blommande lind. Foto: Astrid Nydahl
Vari består den största svårigheten? Det är lätt att svara på: händelselösheten. Det kunde också skrivas rastlösheten. Att vara passiv betraktare är inte bara svårt, det är nästan omöjligt att hålla fast vid.

Nina Burton skriver:
"När inget händer kan något varaktigt födas."
Hon gör det i sin fantastiska bok om Erasmus, Gutenberggalaxen. Jag sitter med denna guldgruva av kunskap - som jag för övrigt recenserade när den kom ut - och förundras över hur mycket klokskap det kan finnas i en enda mening. Eller rättare: i en halv mening, ty det jag citerar är bara början.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar