fredag 17 maj 2019

Mardrömmar och ett återvändande till Tocqueville

Foto: Astrid Nydahl
Tar böckerna slut, har jag läst alla? En återkommande mardröm. Jag vaknar och tänker att jag måste stiga upp och kontrollera. Snabbt inser jag att det är skillnad på mardröm och verklighet.

Eftersom jag nu läser slutavsnitten i Anders Ehnmarks bok om Tocqueville, är det bara att ta tjuren vid hornen. Helt enkelt läsa Tocquevilles egna böcker, det finns ju bland annat två band översatta av Ervin Rosenberg; Om demokratin i Amerika (band ett och två).
"I Amerika har majoriteten dragit en skräckinjagande cirkel kring tanken. Författaren kan röra sig fritt så länge han stannar inom dess gränser, men ve honom om han vågar gå utanför den! Att brännas på bål behöver han inte frukta, men han utsätts för tråkigheter av alla slag och för ständig förföljelse."
Nå, detta skrevs av Alexis de Tocqueville och utgavs i tryckt form 1835 (andra bandet kom 1840). På vilket sätt skulle det han skriver äga giltighet idag? Och varför här i Sverige? Vi talar ofta om åsiktskorridoren. Vi talar om en medial makt som förhindrar varje form av tryckt opposition mot den politiska klassen i den gängse och allmänna mediavärlden. Det är däri giltigheten består! Demokratin kan vara ett formellt faktum. Men vad hjälper det om "majoriteten dragit en skräckinjagande cirkel kring tanken".

Alexis de Tocqueville har mycket att lära oss 2000-talsmänniskor. Mer än vad de flesta idag utgivna böcker kan göra, oavsett om de är avsedda som politisk eller filosofisk litteratur. Tocqueville:

"Du får behålla dina politiska rättigheter, men dessa kommer inte att vara till någon nytta, ty om du försöker vinna dina landsmäns röster, kommer de inte att ge dem till dig..."
Alexis de Tocqueville, 1805-1859  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar