söndag 23 juni 2019

Bokutgivningen upphör. Privattryck av enskildheter tar över

Fågelfria! Foto: Astrid Nydahl

Ni vet att min bokutgivning varit omfattande sedan debuten 1974. Ni som vill se en komplett förteckning av åren 1974 - 2019 kan gå till denna sida.

Min senaste bok, som jag satsat både pengar och mycket arbete i blev dessvärre en flopp. Jag har väl så sakta förstått att den ram jag valde - från The Beatles första spelning i Liverpool i januari 1961, till självmordsbombarens angrepp mot Ariana Grandes publik, vid Manchester Arena i maj 2017 - inte slog an rätt ton hos mina traditionella läsare. Den ekonomiska aspekten är oväsentlig, det som irriterat mig och fått mig att försöka analysera, är att det inte fungerar att gå utanför vissa bestämda ramar.
 
De senaste åren har jag valt att ge ut mina böcker via bloggen. Med undantag för tre titlar hos förlaget Tusculum har jag avstått från att skicka manus till förlag. Det finns inget ”surt sa räven” i detta. Tvärtom har jag sett möjligheterna.

Den nya boken har väckt nära nog noll intresse. Kretsen som sponsrat och/eller köpt boken är en stabil läsekrets. Den kretsen är jag oerhört tacksam för. De människorna har skänkt både pengar och givit mig moraliskt/politiskt stöd. Men utanför kretsen har rösterna varit få. I vanliga fall är det inte så. Men jag har nu dragit lärdom. Det minskade intresset hänger förstås samman med den krympande bloggläsarkretsen.

Inspirerad av författaren Anders Björnsson kommer jag från och med 2020 att utge några privattryck i numrerad upplaga. Dessa kommer att skickas gratis till den närmaste läsekretsen. Jag når de människor som jag har ett viktigt och fruktbart utbyte med. Men privattrycken kommer inte att kräva några pukor och trumpeter. Jag fortsätter vägra kontakt med BTJ och andra småskurkar i bokbranschen. De kommer dock att ISBN-registreras och sändas som pliktexemplar till universitetsbiblioteken. 

Privattrycken går iväg i all stillhet. Vill någon under processens gång sponsra dem är det alltid välkommet. Kan de inspirera till offentlig eller personlig dialog kommer det att märkas i bloggen. Jag är redan på planeringsstadiet av det första privattrycket. Vad det ska innehålla vill jag återkomma till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar