måndag 1 juli 2019

”Grubblade över den kulturella nivåsänkningstendensen..."

Foto: Astrid Nydahl

Vid Ivösjön medan temperaturen steg en bit in i 30-gradersstrecket funderade jag på vad en autentisk dagbok skulle innehålla. Vilka ämnen? Vilken ton? Djupsinnigheter eller banaliteter? Skulle det vara löpsedelstänkandet överfört till det skenbart personliga?

I sin dagbok skrev Thomas Mann den 10 augusti 1933:

”Grubblade över den kulturella nivåsänkningstendensen som är märkbar sedan länge och inte bara gäller Tyskland. Barbariseringen också av det intellektuella proletariatet (Döblin). Motsvarande litterära fenomen i Frankrike. Inte heller från arbetarnas sida tror jag att man kan hoppas på några insatser mot barbariseringen. De tyska universiteten – militäranstalter. I Västeuropa finns mycket fin humanism, i öst och utanför Europa ännu mycket aktning för kulturen. Men väldigt mycket från 1800-talet har i dag redan blivit helt enkelt obegripligt. Barbariet som förr kom utifrån är numera folkens eget verk. Kanske behöver Europa det, och kanske skulle man just som europé välkomna det? Men de former det tar sig i Tyskland är de mest frånstötande som tänkas kan. Satt i trädgården och läste apokryferna.” 

Nå, det var 1933. Vad skulle Thomas Mann har skrivit om han levde idag?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar