onsdag 10 juli 2019

Sjukvård på fallrepet eller dysfunktionella anställda?

Foto: Astrid Nydahl

Sjukvård? Ja, tack. I hela mitt vuxna liv har jag kommit till vården med en föreställning om att den fungerar bra och att man får just den hjälp man behöver, oavsett vilken.

Nu har jag fått revidera den uppfattningen. Det är visserligen sommar och semestrar men det var det inte i april. Då började den vård som en äldre människa behövde. Ett elakt fall hade lett till flera svåra benbrott. Under vårdtiden kom komplikationer i form av lunginflammationer och hjärtproblem. En lång tid väntade.

Jag ska inte gå in på detaljer, men jag kan försäkra att det var så illa att maken till människan ordnade hem henne med syrgas och hemtjänst vid ett antal tillfällen varje dag. Om det är döden man väntar på vill man bli anständigt behandlad.

På dagens storsjukhus anställer man nu vem som helst för att fylla luckorna. Istället för högre löner till en kompetent personal tar man in människor som inte ens borde tillåtas besöka sjuka människor, som rentav hånar och behandlar illa. Det pågår en rännstensprocess på vårdavdelningarna där uppenbara fel och övergrepp begås.

Jag vet vad jag talar om och jag känner också en ilska över den nya kunskap jag fått.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar