fredag 23 augusti 2019

Hitlers skånska greve

Ränderna går aldrig ur heter det. Trolle-Ljungbys nu 96-årige härskare,  Hans-Gabriel Trolle Wachtmeister, har så länge jag levt i dessa trakter varit en för grymhet, tyranni och översitteri känd herre. Hans arrendatorer har alltid stått med mössan i hand, utan att det gjort minsta intryck på greven. Det pågår nu en bitter strid om framtiden. Arvtagaren har redan petats ur styrelsen och den gamle tyrannen har skänkt bort jakträttigheterna till en privatperson. Det handlar om enorma värden. Det, och många andra faktorer, gör att det mullrar i arrendatorernas led, men de lär inte få igenom några reformer så länge greven själv lever.

Varje dag vi ger oss iväg till Landön befinner vi oss på hans ägor. Därför vill jag visa er en intressant artikel från lokaltidningen om hans pappa Carl-Axel:

Lördagen den 3 december 1938, en knapp månad efter Kristallnatten, håller Sveriges stärkelseproducenters förening stämma på Frimurarhotellet i Kristianstad. Ordförande för stämman är greven på slottet Trolle-Ljungby utanför Kristianstad, Carl-Axel Trolle Wachtmeister. Stämman inleds med Hitlerhälsning i stället för handtryckning. Den uppseendeväckande hälsningen till Hitlers ära ges uppmärksamhet två dagar senare i denna tidnings måndagsupplaga med referat och foto på greven med rubriken ”Hitlerhälsning på stärkelsestämma i Kristianstad”.
Detta kan kanske också utgöra en möjlig förklaring till Adolf Hitlers eget beslut att, av alla platser på jorden, använda slottet i Trolle-Ljungby som topphemlig mötesplats. Den som övertalat Hitler är Hermann Göring. Strax före andra världskrigets utbrott står han på toppen av sin makt och är nummer två efter Hitler i Nazityskland.
Trolle Ljungby-planen initieras av den svenske affärsmannen, Birger Dahlerus, kusin till Görings avlidna hustru Carin och personlig vän med Göring. På eget bevåg inleder han sommaren 1939 kontakter mellan Tyskland och Storbritannien i syfte att förhindra krig. Under två intensiva månader har han åtskilliga personliga möten med Göring och tre med Hitler.
Den 6 juli 1939 föreslår Dahlerus att ledande företrädare för Nazityskland och Storbritannien ska träffas i hemlighet i Sverige. Göring, som genom giftermålet med friherrinnan Carin etablerat ett brett kontaktnät inom svensk adel, vilket resulterar i att frågan går till greven på Trolle-Ljungby slott. Välvilligt ställer greven slottet till förfogande.

Vem är då vår 96-årige greve? Han heter Hans-Gabriel Trolle Wachtmeister och är son till Hitlervurmaren Carl-Axel Trolle Wachtmeister. Hans hustru har varit mer i den svenska offentlighetens ljus. Hon hette Alice i förnamn och avled 2017. Hon var överhovmästarinna och stod bara under riksmarskalken. Både hon och greven var förstås djupt involverade i "vår" kungafamilj. Här i trakten är hon kanske mest känd för sitt yttrande om att det finns alldeles för många fattiga människor, men att man får sätta sitt hopp till atombomben.

Nej, det blev som alla vet inga hemliga möten mellan Nazityskland ledare och Storbritannien på Trolle Ljungby. Men ränderna går aldrig ur släkten.

*** 


"Svenskarna är som järnfilspån, när magneten flyttas så vänder de allihop" (Eva Myrdal)

Det kan man fundera på när man nickar instämmande om skånska grevar. Vad man kommer fram beror förstås på vem man själv är i förhållande till det förflutna. Magneten har som bekant flyttats.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar