torsdag 26 september 2019

FN:s klimatpanel om smältande isar och de viktiga frågorna att ställa

Foto: Astrid Nydahl
"Risken för globala förluster av glaciäris, smältande arktiska isar och upptinad permafrost bedöms som överhängande och sannolik. De smältande isarna och den höjda vattennivån och temperaturen kan få starkt negativa konsekvenser för ekosystemen på höga höjder och för vattennära städer och regioner. Risken för skogsbränder i tundraområden kommer även att öka till följd av den höjda globala medeltemperaturen." (Svenska Dagbladet om rapporten från IPCC, FN:s klimatpanel - I rapporten går 100 forskare i 30 länder igenom vad som redan har skett och vad som kan ske.)

Det behövs inga hysteriska mediauppträdanden för att man ska förstå vad som sker med "glaciäris, smältande arktiska isar och upptinad permafrost." Tvärtom, detta är ju ett fenomen som det rapporterats länge och väl om. Men de grundläggande frågorna ställs aldrig i pressens artiklar om sådana rapporter. Är dessa uppvärmingsfenomen av haven ett resultat av människans moderna aktiviteter? Skulle uppvärmningen inte ha ägt rum om industrialismens genombrott och allt den sedan är förbunden med, om vi levt kvar i bondesamhället? Jag ställer frågorna på allvar. Jag ställer dem varje dag till mig själv, och hur mycket jag än läser får jag aldrig några riktiga svar. Skälet till det är kanske enklare än man tror: det går inte att ge några hundraprocentiga svar. 

1 kommentar:

  1. Efter att ha lyssnat på Lars Bern och läst Lennart Bengtssons bok om klimatet står det klart för mig hur svårt det är att ställa prognoser för framtiden gällande klimatet. Det finns alldeles för många parametrar att ta hänsyn till och skulle bara en enda av dessa parametrar avvika så faller hela prognosen. Som gammal forskare i naturvetenskap är jag alltid skeptisk till hysteriska personer som kräver omedelbar underkastelse. Hur många gånger har inte den obligatoriska frasen "vi ha tio år på oss" kommit på skam? Som media nu far fram med alarmistiska budskap är det självklart svårt för gemene man att stå stilla i blåsten. Jag räknar inte med att sans och måtta har en chans som det nu förhåller sig.

    SvaraRadera