tisdag 3 september 2019

Pendelrörelsen - varje dag

Foto: Astrid Nydahl

Pendelrörelsen: ensamhet – gemenskap. Kan den skrivas: frid – ofrid eller tystnad – muller? Varje dag går jag med denna pendel till mitt arbete. Det väntar mig i ett obefolkat rum. Jag är ensam herre över situationen. Jag är ensam och erövrar varje dag ensamheten. 

***


"When somebody attacks, censors and bans you for using a specific word, when somebody claims to own and exercise a right to tame your tongue, to domesticate your mind, then that is authoritarianism in its pure form." Alexander Bard 1 september

***

Nej, det är klart att jag inte är ensam herre över situationen. Många och mycket anmäler sig för att förhindra det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar