tisdag 15 oktober 2019

Jan Grarup (fortalt til Jakob Fälling): Hvor jernkorsene gror. En krigsfotografs erindringer (Gyldendal)


Jan Grarup är en mycket erfaren krigsfotograf och är vid en internationell jämförelse definitivt uppe i kvalitetstoppen. Under mer än trettio år har han tillsammans med journalister från det största tidningshuset i Danmark rest i länder involverade i vår tids värsta krig och etniska rensningar. De innefattar förstås Turkiet/ Kurdistan (kan det bli viktigare att ta del av detta än just nu?), Ex-Jugoslavien med betoning på Bosnien (Sarajevo, Pale, Mostar), Rwanda, Sudan, Nordirland och andra platser.

Uppslag ur boken. Kurdiska flyktingar i bergen mellan Turkiet och Irak under det första Gulfkriget.

Grarups minnen rymmer, förutom en grym och gripande familjeberättelse (sjukdom och död), också några oförglömliga skildringar av naturkatastroferna i Haiti 2010 och Iran 2003. 

Att Paul Gazan i sällskap med Jan Grarup blev de första västjournalisterna att intervjua folkmördaren Radovan Karadžić i Pale är inte att förvåna, men det vore att förstöra en god historia att berätta hur det gick till. Låt mig bara säga att Karadžić besvarade deras frågor på danska!

Läs texten och studera de starka bilderna i denna viktiga bok som lär oss något om hur krig ser ut bortom propagandan och de högtidliga eldande talen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar