lördag 5 oktober 2019

Migjeni: Lärarens röst/ Zëri i mësuesit (översättning Ullmar Qvick)För 48 år sedan gjorde Ullmar Qvick sin första översättning från albanskan. Det var Migjenis Lärarens röst. Migjeni hette Millosh Gjerg Nikolla och levde ett mycket kort liv. Han föddes i Skhodra, Albanien 1911 och dog på sanatorium i Turin, Italien 1938. 

Nu har Albanskt kulturcenter i Borås utgivit Migjenis verk på nytt i ett häfte som också rymmer korta texter av Qvick och annan poesi. Texterna är tryckta på både albanska och svenska.

Albanska frimärken med Migjeni från 1961.

Qvick skriver:
Sommaren 1970, under mitt första besök i Albanien, träffade jag i badorten Durrës en äldre kvinna, Arta Franja, till yrket lärare. Arta hade varit Migjenis syster Olgas kamrat under studierna i Italien. Och där besökte de tillsammans den sjuke författaren, vilket framgår av hans dagbok (...) Migjeni dog stilla, som då man blåser ut ett ljus.

Man kan i lugn och ro bekanta sig med dessa texter. Här finns både prosa och poesi. Med dem inledde Ullmar Qvick en livslång gärning för albansk kultur och historia. 85 år gammal är han fullt verksam också nu.
 


Här finns en bra text om honom på engelska. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar