tisdag 15 oktober 2019

"Övertygelser" och nya massmord

Auschwitz. Foto: Astrid Nydahl


"Allt odrägligare blir för mig det tillfälliga i de flesta övertygelser", skriver Elias Canetti i Människans provins. Vad är "övertygelser" annat än högst preliminära antaganden som människan gömmer sig bakom, eller helt enkelt bara söker tröst i.

Varje dag vänds verkligheten upp och ner. Allt fast förflyktigas. Gårdagens sanning blir morgondagens lögn. Den här veckan har redan vänt mycket upp och ner. Bomberna som fälls av Turkiet. Kurdiska flyktmassor undan projektilerna. EU:s fumlande med ett Turkiet om hur många araber, afrikaner och asiater det går per europé. Allt liknar ett mellantillstånd. Mellan massakrerna. Mellan massmördandet av skilda slag. Ottomaner med fria händer som hotar med att skicka ytterligare miljoner subsahara-massor utan vare sig asylskäl eller flyktingstatus till norra Europa.

Övertygelser har förstås både de själva och deras anhängare. För mig handlar det bara om "övertygelser", om inte förr så efter nästa bomb, nästa massflykt eller nästa mandatperiod. Världens dagar tolkas i kaffesump men skrivs i sand.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar