tisdag 29 oktober 2019

Revolutionsturist i Utopia

Albanskt landskap, sommaren 1978. Foto: Thomas Nydahl

Få unga människor - i eller utanför dagens vänster - är ens medvetna om vad den marxist-leninistiska och maoistiska rörelsen på 1970-talet stod för. För svenska organisationer som SKP och KFML(r) eller norska AKP (ml) var dogmen och disciplinen de två huvudpelarna. 

Där gavs inte mycket utrymme för idémässig oklarhet eller socialt flum. Man var, så sade de egna stadgarna, proletariatets förtrupp och det samhälle man ville ersätta kapitalismen med var en socialism som förverkligade proletariatets diktatur.

Inte heller de gamla kommunistpartierna – som svenska VPK, nuvarande Vänsterpartiet – hade något att erbjuda denna grupp unga revolutionärer på 1970-talet. Dessa gamla partier var fortfarande Moskvatrogna och reste i skytteltrafik till kongresser i östra Europa. De hade inget att emot att skåla med Kremls vänner.

Det som skilde ml-rörelserna och den gamla, revisionistiska rörelsen var vem man skålade med och utifrån vilka principer.

I svenska SKP och norska AKP (ml) var det främst Kina och Albanien som betraktades som "socialistiska förebilder" (eller som man sa om Albanien, "socialismens fyrbåk i Europa"). Men sedan de kinesiska kommunisterna lanserat sin teori om de tre världarna började sprickan uppträda och 1978 resulterade det i total brytning mellan länderna och partierna.

Det är i den verkligheten Rune Ottosen befinner sig. Han är aktiv i det norska ml-partiet. Han har centrala funktioner i AKP (ml)-pressen och han kommer 1978 till albanska Durrës för att vara platsansvarig för de revolutionsturister som kommer dit. Jag har själv samma uppgift för den svenska resegruppen. Vad som väntade oss kunde vi inte ens ana. Mitt i sommarsträndernas vila och revolutionsromantiken på rundresorna släpps den politiska bomben: Kina och Albanien bryter alltså med varandra och Kina ställer in all ekonomisk hjälp till det lilla Balkanlandet.

Ottosen har på senare år återvänt till Albanien. Han har utifrån de fyrtio år gamla erfarenheterna och de nyförvärvade kunskaperna utifrån möten och samtal, utifrån läsning och studier, skrivit en lysande bok om vad ideologi-trohet och dogmatism leder till. Att vår generation, rebellisk och antikapitalistisk, blev talespersoner för en av Europas grymmaste diktaturer kan se ut som en motsägelse. Men det är det inte. Tvärtom var det alldeles logiskt och förankrat i den stalinistiska ideologi vi bekände oss till. Vad en rebell egentligen var visste vi kanske inte så noga, däremot ville vi gärna se hur de ideologiska begreppen praktiserades. Det fick vi i Albanien. Varje vaken stund blev en skola i totalitärt förtryck, frånvaro av yttrande- och tryckfrihet, kulturell enfald, materiell nöd och total brist på likhet inför lagen (som tillämpades av domstolar som saknade varje form av självständighet och där varje avkunnad dom var politiskt motiverad).

Ottosen skriver kunnigt om det lilla Balkanlandet i sin bok Turist i Utopia. Reiser i ideologi og albansk landskap, dess historia och dess postkommunistiska verklighet. Han tar upp såväl diktaturårens omständigheter som nuets; korruptionen, stats- och medialögnerna, maffiaekonomien, det politiska våldet. Det kanske viktigaste han reder ut är det faktum att Albanien som nation och albanerna som folk aldrig gjort upp med diktaturåren och dess maktelit. Ett av skälen är att många av diktaturens maktmänniskor alltjämt sitter i orubbat bo, som politiker, domare, tjänstemän. Enver Hoxha må vara död, men albanismen som extremnationalism är i högsta grad levande. Ottosen visar oss också utifrån konkreta besök hur lidandet kunde se ut fram till 1991, då fängelserna överbefolkades och gruvorna hölls i drift av politiska fångar. 

Slutligen kan jag inte låta bli att nämna att jag fann det intressant att läsa om mitt eget agerande i denna norska bok. Ottosen och jag var verksamma på samma plats vid samma tid den sommaren, 1978. I en kort sammanfattning visar han hur absurd situationen var för honom och mig: ”Den gangen på stranda i Durrës var vi bitre fiender fordi vi valgte å støtte to ulike diktaturer som var blitt uvenner.” Idag drar vi liknande slutsatser av det vi erfarit.

Ottosen valde Kina, jag valde Albanien. Men redan samma år började jag publicera texter i olika tidningar om hur det stod till i Enver Hoxhas Albanien. Jag skrev inte minst om avrättningarna i maktens centrum och blev förstås utesluten från Svensk-Albanska föreningen. Bara några månader tidigare hade jag uteslutits från SKP, det Kinatrogna svenska ml-partiet. 1978 blev därför – sett i backspegeln – ett bra år, där lades grunden för ett liv som fri intellektuell. Vänstern lade jag för alltid bakom mig. Vurmen för diktaturer och de totalitära idétraditionerna likaså. Umgänget med den albanska diktaturen vaccinerade mig för alltid mot sådana ideologier, vilket också gjort det lättare att genomskåda islamismen och dess slutna tankesystem.

3 kommentarer:

 1. Thomas brottas med moral och samvete i minnet av det som var. Myten om det lilla modiga landet som från 1960-talets början vågade stå upp mot stormakterna USA och Sovjetunionen fångade också mig. Men till skillnad från m-l-ungdomarna var jag kunnig i albanska språket, hade goda relationer (tidvis) med den albanska regimen och samtidigt med den antikommunistisk albanska oppositionen i exil. Det gick inte riktigt ihop trots mitt manövrerande. Min illusion var att regimen skulle mildra förtrycket då folket hade fått medvetenhet och kunde styra landet. Detta enligt Kommunistiska manifestet med gamle Marx tankar. Så jag stödde regimen med förbehåll vilket gav mig chansen att få material gratis därifrån, även då relationerna var ansträngda. Jag stödde dissidenten Faslli Haliti, då han utsattes för stark kritik för en ärligt proletär och socialistisk dikt mot småpåvarna i de lokala partikommittéerna och deras nepotism i bostadsbristens Albanien... då Partiet och Enver visste allt men inte gjorde något... Det fick inte sägas. Jag stödde öppet Faslli Haliti med onda aningar om hans öde. Han dömdes till tio års omskolning, många år senare berättade han hur mitt stöd hjälpt honom att uthärda.
  Sanningen om Albaniens "mod" mot stormakterna var den att Hoxha visste att förutsättningen för hans maktinnehav var en stalinistisk tillämpning av Lenins kommunistiska parti. En ur diktaturens synpunkt perfekt skapelse, med skyddsmekanismer som alltid fungerade. Men Sovjet bröt med stalinismen under Krusjtjev, sedan förlitade sig Albanien på Maos Kina med stalinistisk doktrin som dock bröts med Nixons besök i Kina 1972. Hoxha avvaktade, stärkte fronten inåt genom utrensningar av kulturfolk, ekonomer och militärer och bröt slutligen med Kina 1978. Men vid mitten av 80-talet var min kvarvarande illusion krossad: Ett stslinistiskt parti släpper aldrig ifrån sig makten, det sitter som en maffia och lär folket "Vi gör allt under partiets ledning". Men senhösten 1990 tog det slut... Studenterna i Tirana hade inte bara läst Hoxhas verk utan också Pippi Långstrump (Jag skämtar inte, den var nummer ett på studenternas boklista sommaren 1990!) och de vågade ta kampen mot regimen enligt Pippis föredöme! Flerpartisystem infördes när också den ekonomiska katastrofen i hela Östblocket övertygade partiledaren Ramiz Alia om att spelet var slut....
  Ottosons bok är värdefull, jag har bara läst den i utdrag, men han är på pricken!

  SvaraRadera
 2. Ett tillägg från Ullmar Qvick:

  Slutligen: Varken Thomas eller jag har ställt upp och försvarat tortyr och folkmord. Han i god tro, jag för att kunna fortsätta mina albanologiska studier stödde under kort (Thomas) eller lång (jag) tid den albanska regimen. Vi såg det (vi trodde) goda och blundade för det onda. Nu har jag blivit hyllad av staten Kosova för mina 50 år av aktivt arbete för albanska språket och kulturen. Jag har också i min bok Mera hjältemod än vete gått till rätta med den totalitära regimens grymhet. Men jag har bara förakt för dem som blivit antikommunister av ren opportunism. Skiten sitter hårt under kläder som är nya, som Ola Magnell sjunger.

  SvaraRadera
 3. Tack Ullmar för din kloka kommentar. Utan dig under alla dessa år hade jag inte lärt mig en tiondel av det jag tror mig kunna om Albanien, Kosova och den albanska kulturen och historien. Tack!

  SvaraRadera