tisdag 8 oktober 2019

Vilja och inspiration

Foto: Astrid Nydahl


Jag läser hos Thoreau:
Det är viktigt att en man ägnar sig åt sysselsättningar (...) som ligger nära och befrämjar hans liv, som inte går emot hans natur, vare sig den i hans vilja eller i hans fantasi (...) Hans tankar måste leva med, och inspireras av, kroppens liv.
Detta skriver han i sin dagbok den 12 mars 1853 (och jag citerar ur  Dagboksanteckningar i Peter Handbergs översättning).

Sedan jag pensionerades har jag i allt större utsträckning förflyttat mig från det allmänt intressanta till det nödvändigt viktiga. Min läsning är bara undantagsvis förströdd. Jag läser en och annan samtida författare som roar mig men ägnar det mesta av tid och kraft åt det som Thoreau pekar på. Vi människor har ju valmöjligheter. Varför flyta med den ström som nöjer sig med televisionens lekprogram eller "deckar"-branschens allt mer vildvuxna amatörverk?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar