söndag 10 november 2019

De skånska dödsskjutningarna, klanerna och den utomrättsliga praxis som härjar vecka efter vecka

Foto: Astrid Nydahl

Hur skingra tankarna? När man ser hur saker och ting faller samman och hör människor humma är det svårt.

Helgens dödsskjutningar och bomber i Malmö och övriga Skåne borde stämma till eftertanke. Men varför kommentera varje enskild händelse? Det är omöjligt. Hur då få överblick och kunna se de större mönstren? Det kan bara göras med lugnet i behåll. Löpsedlar och nätrubriker räcker inte.

Hur ser ett klansamhälle ut? Så kan frågan säkert vara rätt ställd. Försvarshögskolans Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället är en ny studie i ämnet. Den kan fungera som en inledning till fördjupning. Mycket i den är färdigtuggade fakta och bristen på uppdateringar, till exempel hos Helene Lööw, gör den ibland svag i argumentationen. Men i sin helhet är den viktig läsning. Här studeras såväl salafismen som klanerna och hur sådana grupper står helt utanför ett normalt rättssamhälle, och hur de i djupaste mening är ett konkret och ökande hot mot det vi fortfarande kallar demokrati. 

Klanens inre "rättsväsende" - blodshämnd, religiöst baserad "juridik", broders- och kusinmakthierarki m.m. - står alltid i antagonistisk motsättning till demokratin.

Bomberna och dödsskjutningarna bör studeras mot bakgrund av klanstrukturer, snarare än mot kriminella sådana. På ett ytterst obehagligt sätt tycks de två smälta samman och därmed få ökad makt i vårt land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar