tisdag 19 november 2019

Ohörsamhet versus upproriskhet

Foto: T.N.

Det finns många fördelar med sängläge dragtid. Att vara krasslig är ju inte värre än att man kan varva sömnen med läsning.

Jag tog in Harry Järvs Prometheus´ eld från 1998 till sängen och läste essän Medborgaren mot staten. Det är en utmanande text om innebörden av civil olydnad, eller som Järv säger, "medborgarohörsamhet". En av Henry David Thoreaus biografer, Henrik Seidel Canby, citeras i texten, där denne säger att civil olydnad inte är detsamma som uppror:
"Men han skulle vara ohörsam snarare än göra uppror, han skulle bekämpa sin egen svaghet snarare än bruka våld mot despoten på fiendesidan. Gandhi har handlat på det sättet. Han har slagit mot statens plånbok, inte mot dess militärmakt."
Canbys bok kom ut 1939. Hade den inte redan då blivit inaktuell? Det är en fråga jag ställer mycket seriöst.

Läsningen fortsätter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar