måndag 4 november 2019

Teoretiska och praktiska dygder

Foto: Astrid Nydahl

"Panaitios säger att det finns två dygder, den teoretiska och den praktiska (...) Av dygderna är vissa primära, andra underordnade dessa. Primära är: klokheten, modet, rättrådigheten och måttfullheten. Underarter är ädelmodet, självbehärskningen, ståndaktigheten, skarpsinnet och det goda omdömet." 

Så skriver Diogenes Laertios, (ur sjunde boken i Berömda filosofers liv och läror, om bland andra Panaitios. Översättning av Johan Flemberg)

Vem var denne Diogenes Laertios? Han var en grekisk filosofihistoriker, som levde och verkade runt år 200 e.Kr. Den bok jag citerar ut är den enda som finns bevarad efter honom. Den är så rik och spännande också för oss som aldrig varit involverade i universitetsstudier. Jag har den framme. Jag hämtar små textfragment och bär med mig dem. Ungefär som en gång mynten i börsen. I vår galna, digitala värld, där allt som har med materia och handgripligheter att göra, skurits bort till förmån för ettorna och nollorna, behövs böckerna mer än någonsin. De är en källa till kunskap och glädje, men allt oftare fungerar de också som tröst för den uppgivne.

Gå till Diogenes Laertios och se efter! Hösten är som gjord för det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar