lördag 11 januari 2020

Undandragenheten och friheten

Sparkbrook, Birmingham. Foto: Astrid Nydahl

"Du är fri om du kan dra dig undan människorna."
(Fernando Pessoa, ur Orons bok, översättning av Lars Axelsson och Margareta Marin)
 
Du ska inte tro att du är något, sa man i min barndoms Malmö. Barnet växer upp i förvissningen om att "vara något". Först senare i livet förstår man en djupare innebörd av orden.
 
Till Pessoa har jag gått i alla år, sedan jag i början av 1980-talet tog till Lissabon med två vänner. Det fanns nästan ingenting översatt och i stadens boklådor fanns bara en turistguide han skrivit, översatt till engelska. Men så kom Axelsson/Marins förnämliga översättning av Orons bok. Resten är historia.
 
Det är ju Pessoa som har rätt i sin definition av friheten. Han är inte ensam om den slutsatsen. Jag får tröst hos de författare och filosofer som i grunden hävdar den undandragenhetens rätt.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar