lördag 29 februari 2020

Niels Hav med ny diktsamlingÄven om han inte har sina rötter där, är Niels Hav för mig en riktig Köpenhamnsk storstadspoet (som såg dagens ljus 1949 i Lemvig på Midtjylland, långt från huvudstaden). Ingen kan som han dikta om människorna som trängs på en stadsbuss, eller om alla de cyklister som dagligen genomkorsar staden på väg till eller ifrån.

Nu har Niels Hav utgivit en ny diktsamling, den sparsmakade och eleganta Øjeblikke af lykke (Det Poetiske Bureaus Forlag). I politisk och estetisk mening är det en lycklig poet som talar till oss. Hav missar aldrig en människa som har glimten i ögonen.

"Det viktigeste er at undgå evige ting
og eksistentielle emner.
Lad os tale om noget almindeligt, 
for eksempel cykler
og regnvejr. Eller bara om myg."

Så inleder han dikten Usund fornuft. I en annan, Narcissisternes triumftog, befinner vi oss ute på stan, och Hav skriver:

"Gud kommer langsomt gående
klædt i regnvejr.

Narcissisternes lille triumftog
drukner i regn.

Bussen er fuld af lykkelige
aber som oss."


Ska man ringa in boken tematiskt så tror jag inte det är fel, att säga att den är fast förankrad i vardagen, både som livsminnen och som konkret samtid. Niels Hav kan med en skenbart enkel manöver få oss att krypa med in i skåpet under vasken, köpa paraplyer i Istanbul eller göra oss medvetna om att livets vackraste stunder kan utspela sig i en dröm. Så Köpenhamns-poet han är, är han sannerligen inte blind för resten av världen. Rakt tvärtom är en ovanligt orienterad poet också i helt andra kulturer, som den kinesiska i dikten Under Li Bais himmel. Det tål påpekas att han också är översatt till många språk, och flitig deltagare i olika internationella arrangemang.


Den som påstår att man blir en bättre människa av läsandet har med all säkerhet fel. Men när man läser poesi som Niels Havs blir man definitivt en gladare/lyckligare människa. Det är inte att förakta.

Niels Hav. Foto från boken av Christina Bjørkøe

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar