måndag 10 februari 2020

Verkliga o politiska vågor o stormar

Gettlinge gravfält, södra Öland. Foto: Astrid Nydahl

Vad är viktigt och vad är banalt en måndag som denna? Jag försöker behålla kepsen på också när det blåser som idag. På söndagen vandrade jag på Landön i den begynnande stormen (som kom av sig och blev rejält kraftig blåst istället, här hos oss på den nordöstra sidan av Skåne). Det var härligt uppfriskande, kinderna blev röda och ömheten i fötter och ben kändes mindre påtaglig. Jag blickade ut över Östersjön och förstod att vågorna skulle växa betydligt.

Den verkliga storm som sliter i träden är alltid hanterbar, medan den politiska metaforen "storm" är helt annorlunda.

Den gängse vänstern har drabbats av både hjärt- och hjärnstillestånd på grund av en yttrande- och tryckfrihetsdiskussion den inte mäktar delta i. Det finns sedan 1950-talet och framåt i vårt lilla europeiska hörn en vilja att förknippa dessa upplysningsideal blott med människor som delar ens egna hållningar och ställningstaganden. Om motståndaren använder sig av dem blixtrar det till och sedan blir det alldeles mörkt. Inte ett nytt fenomen men lika tragiskt varje gång det ger sig till känna.

Man kunde därför tro att detta hör till banaliteterna. Men det gör det inte alls. Tvärtom är det mycket som vilar på principer. Framtiden står skriven i dem och för människor som säljer ut principer för sitt eget moraliska välmåendes skull blir framtiden också en mörk och svår storm.

Det viktiga kan således vara just det som verkar vara en banalitet. Vem rustar för krig? Vem talar för samförstånd? Vem har laddat vapnen och vem har det inte? Formulerade på det sättet blir redan frågorna vilseledande. Sanningen är alltid konkret och våra ställningstaganden måste också vara det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar