torsdag 5 mars 2020

Adorno om det privata livet

Foto: Astrid Nydahl

Jag öppnar åter Minima Moralia, utgiven 1951 (översatt till svenska av Lars Bjurman), och läser, efter att han beskrivit hur det postmoderna samhället ser ut:
“Det bästa förhållningssättet i den här situationen tycks än så länge vara ett oförsvuret avvaktande: att leva sitt privata liv, så länge samhällsordningen och ens egna behov inget annat medger, men inte lägga vikt vid det som om det alltjämt vore samhälleligt substantiellt och individuellt tillbörligt (…) Det hör till moralen att inte känna sig hemma hos sig själv.”
Jag återfinner de viktiga aspekterna när jag läser denna bok. Som man jagar efter vind! Så mycket fåfänga och så många tomma gester. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar