onsdag 4 mars 2020

Adorno om katastrofen

Foto: Astrid Nydahl

Dagen avsnitt ur Theodor W. Adornos Minima Moralia (översättning av Lars Bjurman) kommer här:

"Tanken att livet efter det här kriget skulle kunna återgå till 'normala' banor eller rentav kulturen kunna 'återuppbyggas' - som om inte en återuppbyggd kultur i sig vore oförenlig med begreppet - är idiotisk. Miljoner judar har mördats, och det skall nu ses som ett mellanspel och inte som den fullbordade katastrofen. Vad begär den här kulturen egentligen därutöver? Och även om lika många fått en frist: är det rimligt att föreställa sig att det som har hänt i Europa inte får några följder, att kvantiteten av offer inte kommer att slå över i en ny kvalitet, barbari, i samhället som helhet? Så länge spelet går vidare drag för drag är katastrofen bestående."

Koppla nu detta till den pågående situationen, med allt vad den innehåller av maktspel, mellanstatliga hemliga, eller halvt uttalade strategier och en överväldigande cynism. Inte behövs det så många kommentarer? Vad som återstår är att läsa och lära. Blicka bakåt för att blicka framåt. Behålla värdigheten trots allt det ovärdiga.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar