måndag 30 mars 2020

Corona och förlust av friheten

Foto: Astrid Nydahl
"Det är ett tragiskt drag i all mänsklig levnad att det dyrbaraste vi äga blir medvetet först när vi förstå att vi kunna mista det. Det är som med hälsan: den veta vi först av när sjukdomen hotar. Vi veta inte vad frihet är förrän man söker slå den i bojor.” (Hans Ruin, ur Höst över Finland, i Ett land stiger fram, 1941)
Vad är innebörden av att förlora friheten? Är det bara om jag slås i bojor och låses in som jag förlorar den? Den existentiella innebörden av förlusten är den viktigaste. Därmed har jag också sagt att jag kan vara till synes fri men ändå ha förlorat friheten. När bokstavligt talat hela mänskligheten drabbas av ett och samma hot uppträder vi anmärkningsvärt olika. Hotet nu är ett dödligt virus.

Pandemin är, i högsta tänkbara utsträckning, ett hot mot friheten. Men vi kan underkasta oss påbud, regler, förbud och inskränkningar av egen fri vilja, just för att vi i ett uttryck av mänsklig självbevarelsedrift vet, att det är det bästa för oss.

Så, är det friheten som gått förlorad? Ja, det är det. Men det är ingen diktatur och ingen totalitär lära som satt oss i den situationen. Vi underkastar oss situationen för att slippa bli smittade.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar