onsdag 29 april 2020

Karl Aage Rasmussen: Talende toner – Georg Friedrich Händels livsfuga (Gyldendal)Den danske professorn, kompositören och författaren Karl Aage Rasmussen har just utkommit med en ny bok om Händel. Den ansluter sig till en lång rad böcker av samma typ, och jag har skrivit om de flesta av dem i både denna nya blogg och i den gamla (Nydahls Occident, som fortfarande finns tillgänglig på nätet). Bland de tidigare kompositörerna, vars liv och verk han tecknat, återfinns Bach, Mahler, Tjakovskij, Brahms, Prokofjev, samt en rad andra.

I detta ovanliga danska verk om Händel (det finns nästan inga originalverk i Sverige heller, Carl Michael Edenborgs Mitt grymma öde är ett starkt undantag) ter det sig alldeles självklart att Rasmussen inleder med ett långt kapitel som resonerar kring Bach och Händel, deras skilda livsvillkor, karriärer och rennomé som skapare och kreatörer. Genom livet kom de två barockmästarna att leva så olika det gick, både i privatlivet och som yrkesmän. Rasmussen vet inte heller ifall de kände till varandras musik.
Händel skaparliv utspelade sig i Tyskland, Italien och England dels som operakompositör och längre fram som en mer folklig oratoriemästare som förstod att lägga sig rätt i den tidens politiska, kulturella och religiösa omvälvningar. Bach var för sin begränsade samtid bekant som församlingsmusiker. De bådas livsslut blev också starkt symboliskt laddade, redan vid en ytlig jämförelse.

Rasmussen anstränger sig, ner i minsta detalj, att i dessa bokverk skapa en autentisk bild både av privatpersonen och av kompositören. Han tar fatt i viktiga skeenden, som t.ex. när det talades om Händels bulimi, verklig eller ej. Begreppet var förstås okänt i hans livstid, men ter sig relevant när man läser om hans hetsätande och kroppsvolym.

Blyförgiftningarna var sedan mycket länge ett tidens fenomen som Rasmussen gör helt begripligt. Den besuttna delen av det brittiska folket fick i sig mycket bly varje dag, bland annat som ”sötningsmedel” i sura viner och redan med husgeråden som användes.

Lån och stölder ur egna och andras verk var kännetecknande för Händel, med all säkerhet i högre grad än andra samtida, även om Rasmussen också ger exempel på när Bach gjorde det. Boken berättar utförligt om Händels olika kompositioner. Jag berör inte dessa här, de finns till läsning i boken och de kan alla avnjutas också av dem som saknar sådana kunskaper. Självklart ligger tyngdpunkten i Rasmussens böcker på dessa.

Vill man ta del av en kompositörsbiografi som innefattar samtiden i både kulturell och social mening ska man läsa Rasmussen. Denna hans bok om Händel håller samma höga klass som de andra och inspirerar både till lyssnande och vidare läsning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar