tisdag 28 april 2020

Rutinen som livsram

Foto: Astrid Nydahl

Ingenting förändras i dygnsrytmen denna vår. Rutinen är den bästa ram som finns för att dagen ska ha mening och mål.

De utomhusvistelser vi gör, äger rum varje förmiddag. Oavsett temperatur och vind blir därmed varje dag frukten av ljus och syre. Några regn att tala om har det inte varit och redan nu varnas för mycket dåligt påfyllda vattenförråd i vår del av landet.

Bortom detta finns sedan varje dags matlagning. Den har jag ägnat mig åt i hela mitt vuxna liv, inte minst för att den är meningsfull och leder fram till en gemensam måltid. Kvällarna är alltid, nästan utan undantag, litteraturens och filmens värld. 

Vad skulle man klaga på? Möjligen hälsan som ter sig bräcklig. Men inte ens det gör mig nerslagen.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar